FRVŠ
  
  FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL

 
 Aktuální sdělení

  Vysokým školám majícím zájem o využití informačního systému Agentury Rady vysokých škol pro administraci projektů, které budou v roce 2014 zpracovávat, hodnotit a realizovat např. v rámci institucionálního plánu vysoké školy, je již k dispozici systém ISAAR-N (Informační systém agendy Agentury RVŠ – nový).

Vysoké školy, které se touto nabídkou zatím nezabývaly, mohou získat podrobné informace na tel. čísle 220 172 148.

Agentura Rady vysokých škol děkuje pracovníkům Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za vstřícnost, ochotu a profesionální přístup k transformaci systému ISAAR-F na systém ISAAR-N.


 
    webmaster Poslední aktualizace:     TNET Web Counter